Jak nastavit FIDO token v Microsoft prostředí

V tomto návodu si ukážeme jak FIDO token v prostředí windows.

  1. Jděte na myaccount.microsoft.com, přihlaste se a zvolte možnost Bezpečnostní informace.

  2. Zvolte Přidat přihlašovací metodu, a zvolte bezpečnostní klíč ze seznamu metod.

  3. Zvolte Přidat, a potom zvolte druh klíče, který používáte, a to buď USB zařízení nebo NFC zařízení.

  4. Ujistěte se, že máte bezpečnostní klíč fyzicky dostupný a až potom zvolte pokračovat.
  5. Na stránce Nastavení nové přihlašovací metody, zvolte Další, a poté vložte Váš bezpečnostní klíč do USB portu na vašem zařízení.
  6. Do pole Zabezpečení systému Windows zadejte svůj jedinečný kód PIN bezpečnostního klíče a poté vyberte možnost OK. Vrátíte se do okna Nastavení nové metody přihlášení.
  7. Zvolte Další.
  8. Vraťte se na stránku Bezpečnostní informace, napište jméno, které si budete pamatovat pro váš bezpečnostní čip a zvolte Další.
  9. Výběrem možnosti Hotovo zavřete stránku Bezpečnostní klíč. Stránka Informace o zabezpečení je aktualizována s informacemi o vašem bezpečnostním klíči.